Et forskningsprojekt ved Århus Universitet om afrikansk mejeribrug løb i 2005 delvis af sporet og endte i stedet med at dokumentere, at den verdensberømte bassist Hugo Rasmussen havde spillet 5.320.000 jobs (2005-tal). Budt på en øl håndterer Rasmussen den, som var det en bas, han havde i hånden, og han har selv elimineret de to første stavelser i øllets navn til det mere malingagtigt klingende LAKPULER for hurtigere at kunne nå tilbage til sit elskede instrument.