ØLLETS FÆDRE

Pladderballe er den geografiske basis for Monrad & Rislund´s satiriske univers. Det er primært her diverse scenarier, som er gjort tilgængelige på fono- og/eller videogram, udfolder sig; det er i denne ramme, at Mogens, Aage Brodtgaard, Svend Dellepude, Leo Lummerkrog og alle de andre slår deres ubrugelige folder. Pladderballe er hovedlokaliteten, mens Væmmelse Nørremark og Ubehage må antages at være smålokaliteter i oplandet. Det var på aller-aller højeste tide, at Pladderballe fik sit eget Bryghus, og at de vederkvægende dråber derfra blev gjort tilgængelige også uden for hjembyen, -ja over hele landet.

Læs aldeles fyldestgørende om Monrad & Rislund på den officelle hjemmeside:

www.m-r.dk,

hvor webmaster Jesper Andersen siden december 1997 har været en utrættelig og pedantisk registrator af alt, hvad der på nogen måde har kunnet registreres om d´herrer Monrad & Rislund´s virke. Samtlige udgivelser (også en del, Monrad & Rislund ikke selv var bekendte med) er opregnet, lige som over det persongalleri (virkelige som fiktive) der har optrådt på M&R´s udgivelser er fuldstændigt omfattende. Enkelte vil måske beklage, at alle listninger er prægede af stor lødighed, idet hverken elskerinder, kriminalitet eller forsidegenererende drukture er værdiget et semikolon; måske har der bare ingen været.
LÆS, LÆR OG BLIV KLOGERE!